Hakkımızda

kidlogo3

Bizler, Kaz Dağları’nda gerçekleşen doğa felaketini ve planlanan diğer ekolojik katliamları engellemek, İstanbul’daki ekolojik ve kentsel yağma projelerine karşı, ortak mücadelelerde bulunmak ve süreci doğru aktarmak amacıyla, farklı inanış, düşünce ve etnik kökenlerden gelen, farklı meslek gruplarına mensup bireyleriz. Yolculuğun başlangıcı Kaz Dağları’ydı. Şimdi ise tüm ekolojik mücadelelerin içerisinde olan bir dayanışmaya dönüştük. Amacımız her canlıya yaşam hakkı tanımak, onların özgürlüklerini korumak.

Mücadelemizin odağındaki Kaz Dağları’nın ulusal ve uluslararası dev sermaye gruplarından temizlenerek doğal yaşantısına kavuşması başarısının, ülkenin her yanında gerçekleştirilen doğa saldırılarına karşı verilen ekolojik mücadelelerinin kaderini belirleyeceğinin bilinciyle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Madencilik faaliyetinin ötelendiği ancak durmadığı, yeni katliamların yapıldığı Kirazlı/Balaban tepesinin eteklerini terk etmeyen doğa dostlarıyla ortaklaşıyor, onların İstanbul’daki sesleri olmaya çalışıyoruz.

Bu bölgedeki diğer katliam projelerinin hayat bulmasına engel olmak ve devam eden projelerin son bulması için toplumun tüm kurumlarıyla karşı duruşu örgütlüyor, ortaklaşmaya çalışıyoruz.

Katliamın nasıl durdurulacağına dair fikir yürütmeye ve eylemliliklere devam ediyoruz.

Doğa katliamlarının son bulmasının kolektif bir akılla yürütülmesi gerektiğini düşünüyor ve bunun için ülkenin ve dünyanın çevre aktivistleriyle ve yaşam savunucularıyla birlikte hareket etmenin bir zorunluluk olduğunu biliyoruz.

İklim değişikliklerini ve yaşamın devam etmesini tehdit edecek boyuta gelmiş ekolojik tahribatın rant ve kar hırsıyla dolu insanlar eliyle yaratıldığını biliyoruz.

Kazdağları İstanbul Dayanışması’nın öncelikli hedefi; Alpler’den sonra Avrupa’nın ikinci önemli oksijen kaynağı olan ve birçok canlıya ev sahipliği yapan Kaz Dağları’nda gerçekleşen akıl almaz doğa katliamının sona erdirilmesinde etkin rol oynamaktır.

Bunun için;

1. Kaz Dağları ekosistemini bozan/yok eden tüm proje ve faaliyetlerin iptal edilip, bölgenin rehabilite edilip koruma altına alınmasına katkı koymak,

2. Yaşam ve ekoloji savunucuları olarak İstanbul’daki rant ve yağma projelerine karşı mücadele eden tüm bileşenlerle ortaklaşmak,

3. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm ekolojik, doğa ve kültürel mirasların talanına/yok edilmesine karşı mücadele eden tüm grup ve yapılarla yan yana durmak,

4. Madencilik yasasının doğa ve toplumsal fayda esasına göre yeniden revize edilmesinin sağlanması için çalışmalara katkı koymak,

5. Geri dönüşüm bilincinin ülkemizde ve dünyada yaygınlaştırılıp, geri dönüşümden elde edilen malzemelerin kullanılmasını sağlamak.

6. İhtiyaçların toplumsal esaslarla belirlenip planlanmasını sağlayarak,
sırf kar hırsıyla maden çıkarılmasına ve doğanın katledilmesine karşı durmak.

7. Tarihte görülmemiş düzeyde gerçekleşmeye başlayan bu doğa, tarih ve yaşam alanlarına girişilen saldırılara karşı sessiz kalmamayı düşünenlerle sağlıklı, yatay ve demokratik bir işleyiş üzerinde bir araya gelebileceğimiz bir yapısallığı hep birlikte inşaa etmeye çalışmaktır.

Ayrıca tüm bu mücadele başlıklarında farklılıklarımızla yan yana durabilmeyi; doğrudan demokrasi anlayışı, eşit söz hakkı, birey katılım hukuku, rotasyonlu sözcülük deneyimi ve alt çalışma gruplarında iş üretme pratiğiyle gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Tüm baskı ve engellemelere inat, doğa katliamcıları çekilmeden eylemliliklerimizin çeşitlenerek süreceğini buradan bir kez daha deklare ediyoruz.

Kaz Dağları’nın sincaplarını gözeteceğiz, kozalakları paylaşacağız, sularımızın ve doğamızın zehirlenmesine izin vermeyeceğiz.

Ve diyoruz ki; altın bir ihtiyaç değildir!

İnsanın doğayla savaşını insan kazanırsa tüm insanlık kaybedecektir. Tüm doğa ve yaşam savunucularıyla, bu perspektifte yan yana mücadele etmeyi doğanın ve yaşamın kurtuluşu olarak gördüğümüzü belirtiyoruz.   

Kazdağları İstanbul Dayanışması (KİD)

Our team

Bill Bolduc

CEO

This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a place holder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content.

Peggy Berlin

Lead Designer

This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a place holder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content.

Maria Alberts

Designer

This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a place holder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content.

Neden İstanbul Kazdağları Dayanışması?

Direnişten Arkadaşlar

Kaz Dağları'ndaki çadırlı direnişi sürdüren arkadaşların bir kısmı mücadeleyi büyütebilmek için burada.

Lojistik Destek

Belki de direnişin en önemli kısmıydı lojistik destek. KİD bu amaçla kuruldu. Şimdi ise daha büyük hedefler için yoluna devam ediyor.

Yaşam Hakkını Savunmak

Tek amacı tüm canlıların yaşam hakkını savunmak, ekolojik yıkıma geçit vermemek, daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için çalışan organik bir oluşum.

Our Address

1 Gibfield Park Ave Atherton Manchester M46 0SU